• Là loại cửa đi được mở bằng cách trượt trên ray, có từ 2 đến 6 cánh và có thể mở được từ 1/2 đến 2/3 diện tích ô cửa.

• Đảm bảo độ kín khít, khả năng cách âm, cách nhiệt.

• Khi đóng mở không ảnh hưởng đến không gian và diện tích sử dụng của căn phòng.

• Cho  phép  làm  cánh  cửa  với  kích thước lớn.

cửa nhựa upvc Cửa đi mở lùa

profile cửa đi mở lùa 4 cánh

Profile cửa đi mở lùa 4 cánh

Vui lòng xoay ngang màn hình để hiển thị website.”