• Là  loại  cửa  đi  nhiều  cánh  được  mở bằng cách trượt và xếp trên ray. Ngoài ra, còn có các cánh có thể mở quay.
  • Cửa mở được diện tích lớn, thích hợp với những ngôi nhà có thiết kế cửa đi rộng như cửa đi ra vườn, cửa đi ra hồ bơi.
  • Với  hai  kiểu  mở  đặc  biệt  trên  cùng một hệ cửa (xếp trượt và quay) mang lại nhiều sự lựa chọn về không gian mở cho người sử dụng.

cửa nhựa upvc cửa đi xếp trượt

cửa nhựa upvc 4 cánh xếp trượt

Profile cửa đi 4 cánh xếp trượt

Vui lòng xoay ngang màn hình để hiển thị website.”