•  Là loại cửa sổ mở hất ra ngoài với góc 45 độ. Thanh hạn vị giữ cho cửa mở cố định và không tự đóng sập xuống.

•  Có  hệ  thống  chốt  đa  điểm  và  hệ gioăng kép, khi đóng cửa hệ thống chốt đa điểm sẽ ép chặt khuôn cửa và khung cánh với nhau tạo độ kín khít và khả năng cách âm, cách nhiệt cao. 

cua so mo hat

profile cửa sổ mở hất

Profile cửa sổ mở hất

Vui lòng xoay ngang màn hình để hiển thị website.”