• Là loại cửa sổ được mở bằng cách trượt trên ray.

• Khi đóng mở không ảnh hưởng đến không gian và diện tích sử dụng của căn phòng và tránh được nguy cơ gió dập cánh cửa.

• Có diện tích mở tối đa bằng 1/2 diện tích khung cửa.

• Đảm bảo độ kín khít, khả năng cách âm, cách nhiệt.

cửa sổ mở lùa 4 cánh

profile cửa sổ mở lùa 4 cánh

Profile cửa sổ mở lùa 4 cánh

 

Vui lòng xoay ngang màn hình để hiển thị website.”